सुनौलो परिवार नेपालद्वारा निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर सञ्चालन

काठमाडौं । परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनको सूचना र सेवा प्रदान गर्न सुनौलो परिवार नेपाल/मेरी स्टोप्स् नेपालले निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मेरी स्टोपस् नेपालले परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतनका लागि सेवा प्रदान गर्नको लागि “११४३” निःशुल्क नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सुनौलो परिवार नेपाल/मेरी स्टोप्स् नेपालले परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतनका सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस्ता सेवाहरूले संयोगले मात्र नभई रोजाईले बच्चा जन्माउने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ ।

यस ११४३ हेल्पलाइन नम्बरले परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी सूचना प्रदान गर्छ भने महिलाहरूलाई आफ्नो रोजाईमा प्रजनन सम्बन्धि निर्णय लिन सहयोग पनि गर्दै आइरहेको छ ।

सुनौलो परिवार नेपाल/मेरी स्टोप्स् नेपाल यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संगठनहरूको विश्वव्यापी साझेदारीका रुपमा सन् १९७६ मा स्थापित मेरी स्टोप्स् नेपालका लागि समर्पित संस्था हो ।

Facebook Comments