नयाँ पार्टी गठनका लागि मधेस झरेका हुन् ठाकुर ?

;/sf/ / dw];L df]rf{aLr jftf{ ;/sf/ / ;+o'Qm nf]stflGqs dw];L df]rf{aLr l;+xb/af/df ePsf] jftf{kl5 a'waf/ ;~rf/sdL{;Fu s'/f ub}{ t/fO{ dw]; nf]stflGqs kf6L{sf cWoIf dxGt 7fs'/ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं । जसपा अध्यक्षबाट उपेन्द्र यादव पक्षले हटाउने निर्णय गरिरहेका बेला महन्थ ठाकुर सोमबार जनकपुरमा अगुवा कार्यकर्तासँग छलफलमा थिए । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा ‘कठिन मोड’ मा पुगेका ठाकुर एक साताअघि मधेस झरेका हुन् ।

ठाकुरसँग यति बेला न पार्टी न त छ राजनीतिक विरासत । निर्वाचन आयोगले यादवलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएपछि आफ्नो पक्षका सांसदको पद कसरी जोगाउने भन्ने तनाव थपिएको छ, ठाकुरमाथि ।

जसपामा सर्वसम्मत ‘नेतृत्व’ मानिने ठाकुरसँग पार्टी नै नरहेपछि मधेस झरेका हुन् । मधेसमा तीव्र राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन् । उनको यो सक्रियता नयाँ पार्टी गठनका लागि हो वा मधेसमा गुम्दै गएको आफ्नो जनमत रक्षाका लागि भन्ने जिज्ञासा पैदा भएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।

Facebook Comments